HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUN İZLEME ANKETİ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A. Mezun Olduğunuz Program

A1

örneğin; elektrik-elektronik, iktisat, inşaat mühendisliği, tıp, vb.

A2