HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUN İZLEME ANKETİ

Değerli Hacettepe Üniversitesi Mezunları,

Üniversitemiz mezunlarının, mezuniyet sonrası durumunu değerlendirmek amacıyla oluşturduğumuz anketi eksiksiz bir şekilde doldurmanızı rica ediyoruz. Bu anketten elde edilecek veriler, Üniversitemizin Kalite Güvence Sisteminin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma için Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan gerekli izinler alınmıştır.

“Hacettepe Üniversitesi Mezun İzleme Anketi” başlıklı araştırma, Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönetim Ofisi tarafından yapılmaktadır. Sizin yanıtlarınızdan elde edilecek sonuçlar ile kurumsal olarak eğitim-öğretimi de ilgilendiren kalite güvence sistemi ile ilgili iyileştirmeler planlanacaktır. Bu nedenle, soruların tümüne cevap vermeniz önem taşımaktadır.

Araştırmaya katılmanız gönüllülük esasına dayalıdır. Bu form aracılığı ile elde edilecek bilgiler gizli kalacaktır ve sadece araştırma ve/veya bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Çalışmaya katılmamayı tercih edebilirsiniz veya anketi doldururken istemezseniz son verebilirsiniz.

Yanıtlarınızı, sorularda yer alan seçenekler arasından uygun olanı işaretleyerek ya da açık uçlu sorularda sorunun altında bırakılan boşluğa yazarak belirtiniz. Birden fazla seçenek işaretleyebileceğiniz sorularda, size uygun gelen bütün seçenekleri işaretleyiniz. Eğer, sorunun yanıtları arasında “diğer” seçeneği mevcutsa ve yanıtınız var olan seçenekler arasında yer almıyorsa, bu durumda yanıtınızı diğer seçeneğindeki boşluğa yazınız.

Anketi yanıtladığınız için teşekkür ederiz.

Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda aşağıdaki kişi/ler ile iletişim kurabilirsiniz:

Hacettepe Üniversitesi
Kalite Komisyonu Yönetim Ofisi
Tel: 0312 305 32 64