HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUN İZLEME ANKETİ

Değerli Hacettepe Üniversitesi Mezunları,

Üniversitemiz mezunlarının, istihdam durumu, mezuniyet sonrasında karşılaştıkları sorunlar, öğrenim süreçlerinde fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuar/program/bölüm olanakları ve öğretim programları hakkında düşüncelerinin saptanmasıdır. Böylece, öğreniminiz süresince iç paydaşımız, mezuniyet sonrasında dış paydaşımız olarak sizlerden gelecek geribildirimleri dikkate alarak üniversitemiz kalite güvene sisteminde gerekli iyileştirmelerin yapılarak sürdürülebilirliğin sağlanması ve “Mezun İzleme Bilgi Sistemi”nin kurulması hedeflenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Mezun İzleme Anketi başlıklı çalışma, Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönetim Ofisi” tarafından yapılmaktadır. Bu çalışma için Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan gerekli izinler alınmıştır.

Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz

Kalite Komisyonu Yönetim Ofisi – KAYO

Anket sayfası için lütfen tıklayın.

Menu